Διορθώστε το σφάλμα Windows Update 0x800706ba στα Windows 10

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τον κωδικό σφάλματος 0x800706ba κατά την προσπάθεια εγκατάστασης ενημερώσεων στη συσκευή σας Windows 10. Σε αυτήν την ανάρτηση, θα παρέχουμε τις κατάλληλες λύσεις που μπορείτε να προσπαθήσετε να διορθώσετε το πρόβλημα.

Σφάλμα ενημέρωσης των Windows 0x800706ba

Διορθώστε το σφάλμα Windows Update 0x800706ba

Εάν αντιμετωπίζετε αυτό το σφάλμα Windows Update 0x8007045b , μπορείτε να δοκιμάσετε τις προτεινόμενες λύσεις με την παρακάτω σειρά για να επιλύσετε το πρόβλημα.

  1. Εκτελέστε το Windows Update Troubleshooter
  2. Ενεργοποίηση BITS (Υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς στο παρασκήνιο)
  3. Εκκαθαρίστε την προσωρινή μνήμη του Windows Update
  4. Μη αυτόματη λήψη της ενημέρωσης από τον Κατάλογο του Microsoft Update

Ας ρίξουμε μια ματιά στην περιγραφή της διαδικασίας που αφορά κάθε μία από τις αναφερόμενες λύσεις.

1] Εκτελέστε την Αντιμετώπιση προβλημάτων του Windows Update

Αυτή η λύση απαιτεί από εσάς να εκτελέσετε το ενσωματωμένο εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Update και να δείτε εάν αυτό βοηθά στην επίλυση του ζητήματος σφάλματος του Windows Update 0x800706ba .

2] Ενεργοποίηση BITS (Υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς στο παρασκήνιο)

Το Background Intelligent Transfer Service ή το BITS βοηθά στη μεταφορά, τη λήψη ή τη μεταφόρτωση αρχείων μεταξύ πελάτη και διακομιστή και παρέχει πληροφορίες προόδου που σχετίζονται με τις μεταφορές. Παίζει επίσης ρόλο στη λήψη αρχείων από έναν ομότιμο. Αυτή η υπηρεσία των Windows είναι απαραίτητη για να λειτουργούν σωστά οι ενημερώσεις των Windows.

Αυτή η λύση απαιτεί να ενεργοποιήσετε το BITS στον υπολογιστή σας Windows 10.

3] Εκκαθαρίστε την προσωρινή μνήμη του Windows Update

Ο φάκελος διανομής λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα Windows 10 είναι ένας φάκελος που βρίσκεται στον κατάλογο των Windows και χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση αρχείων που ενδέχεται να απαιτούνται για την εγκατάσταση του Windows Update στον υπολογιστή σας.

Διαγράψτε τα περιεχόμενα του φακέλου "Διανομή λογισμικού" και δείτε αν αυτό βοηθά στην επίλυση του ζητήματος σφάλματος του Windows Update 0x800706ba . Διαφορετικά, συνεχίστε με την επόμενη λύση.

4] Μη αυτόματη λήψη της ενημέρωσης από τον Κατάλογο του Microsoft Update

Αυτή η λύση συνεπάγεται τη μη αυτόματη λήψη από τον Κατάλογο του Microsoft Update, την ενημέρωση που αποτυγχάνει στην εγκατάσταση και κατά συνέπεια ενεργοποιεί το σφάλμα Windows Update 0x800706ba και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας Windows 10.

Οποιαδήποτε από αυτές τις λύσεις πρέπει να λειτουργεί για εσάς!

Σφάλμα ενημέρωσης των Windows 0x800706ba